Octenisept

Zalety

bezbarwny
bez zawartości chlorheksydyny i jodu
bezbolesny
bez alkoholu
szerokie spektrum działania

Octenisept zastosowania

octenisept® jest wskazany do:
octenisept® odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchniowych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi
wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych
wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych
w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego
w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego)
do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej)
ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej
w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także
w obrębie żołędzi prącia mężczyzny
octenisept® jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.


Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na dichlorowodorek oktenidyny, fenoksyetanol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nie należy stosować produktu leczniczego octenisept® do płukania jamy brzusznej. Dichlorowodorek oktenidyny jest bardziej toksyczny przy stosowaniu dożylnym niż doustnym, dlatego należy unikać przedostawania się leku w większych ilościach do krwioobiegu np. na skutek pomyłkowej iniekcji. Z uwagi na to, że dichlorowodorek oktenidyny w leku octenisept® występuje tylko w ilości 0,1% zagrożenie tą substancją jest ekstremalnie mało prawdopodobne.

Bezalkoholowy płyn do bezbolesnego odkażania powierzchownych ran, błon śluzowych i skóry o szerokim spektrum skuteczności mikrobiologicznej. Lek działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.

Lek działa na bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV i HIV).

Postać farmaceutyczna:

Płyn. Przejrzysty, bezbarwny, prawie bezwonny.

 

Właściwości farmakologiczne:

Właściwości farmakodynamiczne – grupa farmakoterapeutyczna: leki dezynfekujące i antyseptyczne; fenoksyetanol i leki złożone zawierające fenoksyetanol. Kod ATC: D 08 AJ 57.

Lek octenisept® zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej.
octenisept® należy nanosić minimum raz na dobę na leczony obszar poprzez spryskanie, przetarcie jałowym gazikiem, lub za pomocą przymoczka zapewniając całkowite nawilżenie.
Dezynfekcja skóry i błony śluzowej:

Partie skóry i błon śluzowych, które mają być poddane zabiegowi muszą być dokładnie zwilżone jałowym gazikiem nasączonym lekiem octenisept® lub zwilżone poprzez rozpylenie leku bezpośrednio na dostępne partie skóry i błon śluzowych. Należy przestrzegać wymagnego czasu oddziaływania – minimum 1 minuta, wskazane przedłużenie do 5 minut. Należy zwrócić uwagę na równomierne zwilżenie całej powierzchni. Pozostawić na co najmniej 1 minutę. Wspomagająco w leczeniu grzybic skóry, między palcami stóp produkt leczniczy rozpylać na chore powierzchnie rano i wieczorem przez okres 14 dni.

Antyseptyka powierzchownych ran:

Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasaczonym lekiem octenisept®. Leku octenisept® należy używć zawsze przy kazdej zmianie opatrunku. W ranach z wysiekiem należy użyć octeniseptu w postaci przymoczka, zapewniając kontakt z raną oraz jej nawilżenie przez minimum 1 minutę, wskazane przedłużenie czasu do 5 minut.

Pielęgnacja szwów pooperacyjnych:

Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym lekiem octenisept®. Leku octenisept® należy używć zawsze przy każdej zmianie opatrunku. Produkt leczniczy działa odkażająco i znieczulająco. Odkażanie otoczenia rany należy przeprowadzić za pomocą jałowych gazików nasączonych nierozcieńczonym lekiem octenisept®, promieniście od środka na zewnatrz rany.

Antyseptyka błony śluzowej pochwy:

Lekiem octenisept® należy zwilżyć powierzchnie błony śluzowej pochwy zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez minimum 1 minutę. W licznych badaniach klinicznych wykazano, że lek octenisept® skutecznie działa bakteriobójczo na różne bakterie m. in. G (+) i G(-), grzyby, wirusy.
Antyseptyka żołędzi prącia mężczyzny:

Lekiem octenisept® należy zwilżyć powierzchnie błony śluzowej żołędzi prącia zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez minimum 1 minutę.

Lekiem octenisept® należy zwilżyć powierzchnie błony śluzowej żołędzi prącia zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez minimum 1 minutę.
Dezynfekcja jamy ustnej:
Jamę ustną należy płukać intensywnie ilością 20 ml leku octenisept® przez 20 sekund.

Pielęgnacja kikuta pępowinowego:
Do pielegnacji kikuta pępowinowego należy uzyć gazika nasączonego lekiem octenisept®. Po 1 minucie należy osuszyć kikut oraz skórę wokół. Należy utrzymywać kikut pępowinowy dziecka w czystości i suchości.

100 g płynu zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek 0,10 g, fenoksyetanol 2,00 g, substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina – roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylokokosowego, sodu chlorek, woda), sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Dane chemiczno-fizyczne
Gęstość:ok. 1,005 g/cm3 / 20 °C
Forma:ciecz
Kolor:bezbarwny
Temperatura zapłonu:Nie dotyczy
pH:6 / 100 % / 20 °C

stosowanie roztworu wodnego oktenidyny (0,1%, z fenoksyetanolem lub bez) do odkażania skóry przez zabiegami inwazyjnymi wiązało się z ciężkimi reakcjami skórnymi u wcześniaków z małą masą urodzeniową. Przed rozpoczęciem dalszych etapów interwencji należy usunąć wszelkie nasączone roztworem materiały, osłony lub fartuchy. Nie należy stosować nadmiernych ilości ani nie należy dopuszczać do gromadzenia się roztworu w fałdach skóry lub pod pacjentem oraz do kapania na podkłady lub inne materiały, które stykają się bezpośrednio z pacjentem. Przed nałożeniem opatrunku okluzyjnego na miejsca, które były wcześniej poddane działaniu octeniseptu, należy upewnić się, że nie pozostał nadmiar produktu,
lek odkażający na skórę i małe, powierzchowne rany. octenisept® stosować z oryginalnych opakowań,
nie mieszać z innymi preparatami (a w szczególności z preparatami zawierającymi jod), ponieważ może dojść do silnych brązowych, a nawet fioletowych przebarwień.
należy przestrzegać całkowitego zwilżenia powierzchni lekiem octenisept®,
lek octenisept® nie ma negatywnego wpływu na proces gojenia się w ranie,
lek octenisept® może być stosowany ze specjalistycznymi opatrunkami do ran,
opatrunki, folie operacyjne mogą być założone dopiero po dokładnym wyschnięciu leku octenisept®,
w celu uniknięcia możliwości uszkodzenia tkanek, obrzęku miejscowego nie wolno wstrzykiwać lub wprowadzać produktu leczniczego do tkanki pod ciśnieniem. W każdym przypadku należy zapewnić odpowiedni odpływ z jam rany ( np. drenaż, odsysacz),
nie należy stosować do oka,
nie zaleca się stosowania leku octenisept® do wnętrza ucha oraz nie należy dopuszczać do jego połykania,
nie należy stosować do płukania jamy brzusznej,
octenisept® jako produkt leczniczy kationowy może w połączeniu z anionowymi środkami myjącymi lub detergentami spowodować trudno rozpuszczalne pozostałości,
ze względu na możliwość wystąpienia interakcji ze związkami anionowymi, zaleca się stosowanie jako rozpuszczalnika wody destylowanej (lub wody do wstrzykiwań),
przechowywać w temperaturze poniżej 25°C,
przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci,
Nie stosować leku po upływie terminu ważności.
Termin ważności: opakowanie 250 ml oraz 1000 ml – 5 lat (po otwarciu opakowania – 3 lata), opakowanie 50 ml – 3 lata (po otwarciu opakowania- 3 lata)

stosowanie roztworu wodnego oktenidyny (0,1%, z fenoksyetanolem lub bez) do odkażania skóry przez zabiegami inwazyjnymi wiązało się z ciężkimi reakcjami skórnymi u wcześniaków z małą masą urodzeniową. Przed rozpoczęciem dalszych etapów interwencji należy usunąć wszelkie nasączone roztworem materiały, osłony lub fartuchy. Nie należy stosować nadmiernych ilości ani nie należy dopuszczać do gromadzenia się roztworu w fałdach skóry lub pod pacjentem oraz do kapania na podkłady lub inne materiały, które stykają się bezpośrednio z pacjentem. Przed nałożeniem opatrunku okluzyjnego na miejsca, które były wcześniej poddane działaniu octeniseptu, należy upewnić się, że nie pozostał nadmiar produktu,
lek odkażający na skórę i małe, powierzchowne rany. octenisept® stosować z oryginalnych opakowań,
nie mieszać z innymi preparatami (a w szczególności z preparatami zawierającymi jod), ponieważ może dojść do silnych brązowych, a nawet fioletowych przebarwień.
należy przestrzegać całkowitego zwilżenia powierzchni lekiem octenisept®,
lek octenisept® nie ma negatywnego wpływu na proces gojenia się w ranie,
lek octenisept® może być stosowany ze specjalistycznymi opatrunkami do ran,
opatrunki, folie operacyjne mogą być założone dopiero po dokładnym wyschnięciu leku octenisept®,
w celu uniknięcia możliwości uszkodzenia tkanek, obrzęku miejscowego nie wolno wstrzykiwać lub wprowadzać produktu leczniczego do tkanki pod ciśnieniem. W każdym przypadku należy zapewnić odpowiedni odpływ z jam rany ( np. drenaż, odsysacz),
nie należy stosować do oka,
nie zaleca się stosowania leku octenisept® do wnętrza ucha oraz nie należy dopuszczać do jego połykania,
nie należy stosować do płukania jamy brzusznej,
octenisept® jako produkt leczniczy kationowy może w połączeniu z anionowymi środkami myjącymi lub detergentami spowodować trudno rozpuszczalne pozostałości,
ze względu na możliwość wystąpienia interakcji ze związkami anionowymi, zaleca się stosowanie jako rozpuszczalnika wody destylowanej (lub wody do wstrzykiwań),
przechowywać w temperaturze poniżej 25°C,
przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci,
Nie stosować leku po upływie terminu ważności.
Termin ważności: opakowanie 250 ml oraz 1000 ml – 5 lat (po otwarciu opakowania – 3 lata), opakowanie 50 ml – 3 lata (po otwarciu opakowania- 3 lata)

ULOTKA INFORMACYJNA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

Octenisept

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *